Izbori za narodne poslanike Skupštine Republike Srbije – izlaznost 42,6% do 18h

Na osnovu podataka pristiglih sa biračkih mesta na kojima se nalaze naši posmatrači, izlaznost do 18h iznosi 42,6%. Posmatrači koji u ime Centra za praćenje izbora i izbornih procedura posmatraju izborni proces na 300 biračkih mesta u celoj zemlji, od poslednjeg izveštaja zabeležili su sledeće nepravilnosti:

Na pet biračkih mesta članovi biračkih odbora skinuli su zaštitne maske. Na jednom biračkom mestu primećeno je kontinuirano korišćenje mobilnog telefona i fotografisanje glasačkog listića.

Na tri biračka mesta narušena je tajnost glasanja tako što su birači glasali na vidnom mestu, a ne iza paravana, a na 4 biračka mesta savijanjem glasačkih listića tako da se vidi za koga se glasalo.

Takođe, na 2% posmatranih biračkih mesta primećeni su propusti u proveravanju ličnih karti. U Vladičinom Hanu je primećeno selektivno korišćenje UV lampi, a u Leskovcu je jedan birač pokušao da iznese glasački listić sa biračkog mesta, ali birački odbor ga je u tome sprečio.

Takođe, veoma problematična radnja zabeležana je na biračkom mestu „Crna Bara“ u Bogatiću, gde su u obližnjem lokalu aktivisti Socijalističke partije Srbije delili novac i pakete sa prehrambenim proizvodima. Sledeće obraćanje možete očekivati u 19h.

 

Leave a Reply