Otvorena sva biračka mesta u Beogradu na ponovljenim izborima

Centar za praćenje izbora i izbornih procedura posmatra izborni proces na ponovljenim biračkim mestima u Beogradu, danas, 01.07.2020.

Pravo glasa na beogradskim biračkim mestima ima 26 030 birača.

Posmatrači Centra konstatuju da su sva biračka mesta otvorena na vreme i da im je omogućen pristup biračkim mestima.

U toku dana izveštavaćemo javnost o izlaznosti (na osnovu podataka naših posmatrača) i eventualnim nepravilnostima na svim biračkim mestima na kojima se ponavljaju parlamentarni izbori u gradu Beogradu.

Leave a Reply