CPI


Centar za praćenje izbora i izbornih procedura je nevladina i neprofitna organizacija nastala 16.1.2018. godine od strane tadašnjih studenata Fakulteta političkih nauka i drugih humanističkih fakulteta, zainteresovanih za istraživanje i izučavanje savremenih političkih sistema i njegovih posebnih komponenti uobličenih u okviru izbornih i partijskih sistema. Organizacija se bavi promocijom demokratskih principa i vrednosti tokom izbornih procesa, kao i zastupanjem i praćenjem primene koncepta odgovornosti u javnom i političkom životu u Republici Srbiji.

Organizacija se zalaže za uspostavljanje i realizaciju nezavisnog mehanizma praćenja izbora na svim nivoima; nezavisno, objektivno i dosledno informisanje građana o izbornim procesima; unapređenje svesti građana o značaju aktivnog učestvovanja na izborima; unapređenje svesti građana o značaju građanske kontrole izbornih procesa u savremenim demokratskim društvima; kontinuiranu edukaciju i socijalizaciju građana o osnovnim konceptima demokratije i razumevanja značaja izborne participacije kao preduslova izgradnje aktivnog građanstva.

Od kada je osnovana, naša organizacija je u nekoliko navrata uspešno organizovala izborne posmatračke misije u Republici Srbiji. Cilj naše organizacije u predstojećem izbornom ciklusu odnosi se na sistematsko i sveobuhvatno posmatranje redovnih parlamentarnih i lokalnih izbora koji će se održati 21. juna 2020. godine. Plan nam je da okupimo nekoliko stotina posmatrača na nivou cele države koji će direktno posmatrati i izveštavati sa izbornih mesta o regularnosti i ispravnosti izbornog procesa.

U predstojećem periodu posvetićemo se aktivnom i kontinuiranom stvaranju različitih analitičko-istraživačkih sadržaja kojim težimo da približimo tematiku izbora svim građanima radi boljeg razumevanja važnosti izbornih procedura i prakse kao osnovnim uslovom izgradnje modernog demokratskog društva.

Pratite nas!